Werkkostenregeling en stoelmassage

Voordeel voor mens en organisatie

Werkkostenregeling

Binnen de werkkostenregeling kunt je als werkgever het personeel tot een maximum van 1,2% van de totale loonsom (de vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen zonder dat dit belast wordt. Dus ook stoelmassages.

Het nadeel is dat het forfait van de werkkostenregeling beperkt is waardoor andere activiteiten die onder deze regeling vallen in het gedrang kunnen komen.
Bedrijven die de medewerkers met regelmaat massages aanbieden adviseren we om de massages op te nemen in het arbo-plan waardoor het forfait van de werkkostenregeling ongemoeid blijft.

Massage als nihilwaardering

Om te voorkomen dat bepaalde voorzieningen die je op de werkplek ter beschikking stelt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Bijvoorbeeld een computerbril of een medische keuring. Deze zogenaamde nihilwaarderingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte.

Stoelmassage valt onder voorwaarden tot de nihilwaarderingen waardoor deze onbelast kunnen worden aangeboden. Het forfait van 1,2% blijft hiermee dus ongemoeid.
De Belastingdienst stelt hiervoor wel een aantal voorwaarden:

De voorwaarden

Geen ARBO plan?

Wanneer niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden dan kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt. Bijvoorbeeld bij eenmalige massage-opdrachten. Dit gaat dan wel ten koste van het forfait van 1,2% van de werkkostenregeling.

We helpen u graag om onze diensten op te nemen in uw ARBO-plan zodat het werkkostenforfait ongemoeid blijft. De meeste van onze vaste klanten maken hier dankbaar gebruik van. Uitgebreide informatie over de werkkostenregeling vindt u op de website van het ADP.
Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Stel je vraag als je hier meer over wilt weten

Contactformulier