Risico inventarisatie & evaluatie

De oorzaken van verzuim in kaart brengen.

Voorwaarden RI&E

Bedrijven tot 25 medewerkers kunnen de RI&E zelf uitvoeren en zijn vrijgesteld van een toetsing door een ARBO-deskundige. Voorwaarde is wel dat hierbij gebruik gemaakt wordt van het juiste RI&E-instrument om de risico’s in kaart te brengen. Hebben jullie meer dan 25 werknemers dan moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerd arbo-deskundige, ongeacht of jullie gebruikmaken van het juiste RI&E-instrument of wat in de CAO is overeengekomen.

Ervaren ARBO-deskundigen

Massage in Bedrijf werkt samen met ervaren arbodeskundigen, die een RI&E zowel kunnen uitvoeren als toetsen. Een goede RI&E biedt de mogelijkheid knelpunten en verbeterpunten binnen jullie bedrijf te inventariseren. Het ondersteunt een goed personeels- en gezondheidsbeleid.

Bij een organisatie waar veel beeldschermwerk wordt verricht is stoelmassage en ergonomisch advies een belangrijk onderdeel van het Plan van aanpak dat volgt uit een RI&E. Vanuit een op te stellen plan van Aanpak of ARBO plan kunnen onze diensten worden geïmplementeerd. Door dit protocol te volgen kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen van stoelmassage.

Meer weten over dit onderwerp?

Een groot deel van onze vaste opdrachtgevers maakt dankbaar gebruik van de fiscale mogelijkheden voor massage op het werk. Op deze wijze genieten ze nog meer van hun massages. Kunnen we jullie helpen met deze schijnbaar ingewikkelde materie? We doen het graag.