Is massage tijdens de zwangerschap gevaarlijk?

Wanneer je zwanger bent, kun je je dan wel laten masseren en zijn daar geen risico’s aan verbonden? Aanstaande moeders en vooral de pril zwangeren komen regelmatig bij de bedrijfsmasseur met de opmerking dat een stoelmassage of ander vorm van massage misschien wel schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind… Is dit allemaal wel zo en waar zijn deze veronderstellingen op gebaseerd? We nemen je mee in onze praktijk om te laten zien dat massage tijdens de zwangerschap veilig is.

Massage zwanger

Het idee dat massage tijdens zwangerschap gevaarlijk kan zijn is te verklaren door het feit dat stoelmassage in de tachtiger jaren van de vorige eeuw uit de Verenigde Staten is komen overwaaien. Een vastomlijnd massageprotocol van drukpunten dat speciaal is ontwikkeld voor een korte oppeppende massagebehandeling in de werkomgeving. Vanwege de enorme aansprakelijkheid-claims in de V.S. en door de verspreiding van deze methode in Nederland wordt daarom geleerd om zwangeren uit te sluiten voor stoelmassage, zeker de eerste 12 weken. Dit idee is de laatste decennia wijd verbreid terwijl de werkelijke kans dat massage bij zwangerschap negatieve gevolgen heeft nihil is. Zelfs in de eerste twaalf weken van de zwangerschap.
Een aantal drukpunten kunnen van invloed zijn op de zwangerschap. Hierbij moet worden opgemerkt dat er een alleen risico ontstaat wanneer er excessief en langdurig harde druk op deze punten wordt uitgeoefend. Massage tijdens de zwangerschap is juist aan te bevelen, zeker wanneer de massage wordt uitgevoerd door een ervaren en goed geschoolde masseur.

Invloed van massage tijdens zwangerschap

Zwangerschap is van grote invloed op je energiehuishouding inclusief alle fysiologische veranderingen die er optreden. Een (stoel) massage, uitgevoerd door een gediplomeerd massagetherapeut, zal gericht zijn op het harmoniseren van de lichaamsenergie waardoor klachten en spanningen verminderen. Massage tijdens de zwangerschap is over het algemeen wat milder en de focus op spanningsgebieden minder direct.
Een ervaren masseur is zich bewust van drukpunten en zones waar voorzichtigheid geboden is. Er zijn overigens geen gevallen beschreven waaruit blijkt dat stoelmassage of andere vormen van massage een negatief effect hebben op het ongeboren kind. Daarbij dient vermeld te worden dat extreme stimulatie (lees: langdurige en harde druk) van reflexzones of drukpunten altijd vermeden moet worden. Onder deze voorwaarden kan massage tijdens het begin van de zwangerschap (de eerste twaalf weken) zonder problemen worden ondergaan.

Massage tijdens de zwangerschap is veilig

In onze praktijk als bedrijfsmasseurs kan er op de massagestoel gewerkt worden zolang dat comfortabel is. Een aanstaande moeder kan dat haarfijn aangeven. In een later stadium van de zwangerschap kan de massage gegeven worden op de futon of massagetafel. Met behulp van kussens en rollen kan in een comfortabele liggende houding prima de (onder)rug, het bekken, de ledematen het hoofd en de schouders worden behandeld. Wanneer een stoelmassage aanbieder op het werk hierin faciliteert, kan gedurende de gehele zwangerschap zonder nadelige gevolgen massage worden gegeven.
Massage op het werk is juist een welkome ontspanning en geeft verlichting aan de ongemakken die met zwangerschap gepaard kunnen gaan. Uiteraard dient er voor de massagebehandeling een kort vraaggesprek te worden afgenomen of er geen sprake is van contra-indicaties. Ons devies is ondanks alle vooroordelen; zwangere vrouwen moeten juist zoveel mogelijk worden gemasseerd mits uitgevoerd door een deskundige massagetherapeut! Natuurlijk kan ook je partner je tijdens de zwangerschap masseren. Gebruik een goede massageolie en werk zacht.
Wanneer je twijfelt of je gebruik kunt maken van massage; raadpleeg dan je huisarts, verloskundige of gynaecoloog.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Zoek op trefwoord/onderwerp

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Onderwerpen