Fiscale voordelen

Stoelmassage is fiscaal vriendelijk

stoelmasseurs

Stoelmassage en fiscaal voordeel

De overheid stimuleert bedrijven om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren.
Zo blijven werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond. Massage op de werkplek is – wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan – een fiscaal vriendelijke voorziening wat jullie bedrijf voordeel oplevert.

Stoelmassage is een fiscaal vriendelijke ARBO-voorziening.
Dit geldt ook binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)

Als ARBO-voorziening

ARBO-voorzieningen die direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever zijn fiscaal vrijgesteld.
Wil je als werkgever stoelmassage als gerichte vrijstelling in een ARBO-plan inpassen, dan moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden met de nadruk op de functie en de noodzaak van de massages.

Lukraak bedrijfsbreed stoelmassage aanbieden als ARBO-voorziening wordt door de belastingdienst niet langer gehonoreerd. Dat kan wel als de inzet van een stoelmasseur goed en gedegen is onderbouwd.

De voorwaarden voor stoelmassage

 • Jullie organisatie heeft een geldige Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
 • Vanuit die RIE is er een Plan van Aanpak opgesteld wat bijdraagt aan veiligheid en gezondheid.
 • Er verzuimcijfers en gegevens vanuit de arbodienst bekend zijn over de redenen van uitval.  
 • Het per functie of afdeling aantoonbaar is wat de redenen van uitval zijn.
 • Dat stoelmassage aantoonbaar uitval voorkomt en bijdraagt aan herstel.
 • Via de branchevereniging duidelijk is of het een beroepsziekte betreft waarbij massage de uitval kan voorkomen of bijdraagt aan herstel.
 • Gedefinieerd is wat en waar de (thuis)werkplek van de medewerker is.
 • De medewerker mag voor de stoelmassage niet naar een eigen bijdrage worden gevraagd.
 • De duur en de frequentie van de stoelmassage naar redelijkheid is.  

De vrije ruimte van de WKR

Onze massages kunnen ook eenvoudig worden ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Wanneer je als bedrijf niet aan bovenstaande voorwaarden kan of wil voldoen en toch stoelmassage wil aanbieden dan kan dat fiscaal vriendelijk via de vrije ruimte van de werkkostenregeling. 
Let daarbij wel op dat dit ten koste gaat van andere zaken die in deze regeling vallen; denk aan het kerstpakket, het personeelsuitje of de extra reiskostenvergoeding. Het is dus keuzes maken samen met de salarisadministratie en boekhouding.De voorwaarden van de WKR

 • Vanuit de werkkostenregeling mag je als bedrijf onbelast vergoedingen verstrekken.
 • Deze vergoedingen moeten wel binnen de vrije ruimte van de WKR blijven.
 • De grootte van de vrije ruimte wordt bepaald door de totale loonsom.
 • In 2022 geldt voor de eerste € 400.000,- een opbouw van 1,7% vrije ruimte.
 • De loonsom boven de € 400.000,- levert een opbouw van 1,18% vrije ruimte.
 • Binnen deze regeling kan wel naar een eigen bijdrage worden gevraagd.
 • Wordt de grens van de vrije ruimte overschreden dan moet er over het extra bedrag 80% belasting worden betaald.

Heb je een vraag over dit onderwerp?
We informeren je graag!

Contactformulier
reCAPTCHA is required.